Босенко Руслан

Босенко Руслан 

 

1 дан Айкидо Айкикай